Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet

 

AKTUELLT:

Följande personer har beviljats stipendium av Svenska Konkordiaförbundet år 2017:

Nyland:

Asén Karolina
Blomqvist Eva-Lotta
Forsblom Sofia
Gyllander Jenny
Idström Linda
Kangasaho Vilma
Laine Noomi
Lavenius Christel
Lefort Ahokanta Carolina
Lehtonen Alexandra
Leuschel Mikaela
Levlin Ida
Lindholm Anna
Malmi Jade
Manngård Jessica
Melander sara
Nouku Noora
Olin Jessica
Pitkänen Rebecca
Salwathura Lisa
von Schantz Marina
Selin Jessica
Sipiläinen Hanna
Still Sonja
Ukkonen Aino
 

Österbotten:

Backgren Julia
Bengsén Emma
Eklund Anna
Eklund Nina
Holm Sandra
Matkoski Emelie
Mård Lovisa
Mård Mikaela
Nybjörk Lina
Strand Linnea
Svenfors-Store Christel
Svenlin Mindy
Svenns Sofie
Öhman Jennifer
 

Åboland & Åland:

Andersson Sophie
Bergman Lina
Gammals Sofie
Korin Daniela
Lindblom Nina
Nylund Anna
Pessa Katarina
Pettersson Amanda
Sandbacka Ronja
Sell Cassandra
Wallenius Meija
 

Övriga områden:

Fors Lisa

 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.