Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet

 

AKTUELLT

Följande har tilldelats stipendium från Svenska Konkordiaförbundet 2019:

Adeline Lind

Agneta Boxström

Alexandra Lindholm

Anna Johansson

Anneli Kvickström

Annina Vaitilo

Beda Pöntinen

Catarina Johansson

Cindy Laiho

Emilia Augustsson

Emma Andersén

Emma Häggdahl

Emma Levo

Emma Othman

Emma Sofia Buss

Emma Söderman

Emmi Kosomaa

Evelina Kulp

Fanny Brännbacka

Frida Palmqvist

Hanna Kankkunen

Hanna Lagerström

Heidi Asplund

Heidi Hemming

Ia Wilson

Isabella Korhonen

Janina Korhonen

Janni Heikkinen

Johanna Rämänen

Josefina Linnokari

Julia Wiik

Lena Lindblom

Lisa Theman

Lotta Storbacka

Lotta Österman

Lydia Norrbäck

Malena Lunabba

Malin Fleen

Malin Storhannus

Maria Lahtela

Maria Sandström

Maria Solin

Melissa Haga

Mimmi Uusitalo

Mira Mäkinen

Miranda Geust

Molly Ekholm

Oona Saikkonen

Pauliina Pönni

Petra Wahteristo

Rebecca Malin

Rebecka Svedberg

Ronja Ahlsund

Ronja Nordlin

Salla Hiekkanen

Sandra Johansson

Shanti Grönholm

Silvia Poppius

Simona Savin-Gardberg

Siri Rehn

Sofia Karlsson

Sofia Simelius

Sofie Fogde

Sonja Mellberg

Susanna Vuorinen

Terese Backlund

 

Vi gratulerar årets stipendiemottagare och tackar för alla goda ansökningar som kom in. 

 

HUR ANSÖKA

Ansökningstiden är i februari varje år. För att kunna fylla i ansökan krävs följande bilagor: studieutdrag (som visar dina studieprestationer), kopia på pass eller ämbetsbetyg samt beskattningsintyg från föregående beskattningsår (söker du år 2019 gäller beskattningsintyget från 2017). Följ instruktionerna på sidan 'Ansökan'. Ha bilagorna redo innan du fyller i ansökan!
 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.