Välkommen till Svenska Konkordiaförbundet

 

AKTUELLT

Följande sökande har beviljats stipendium 2018:

Amica Dristig

Anna Koivula

Anna Svartström

Anna-Lena Ström

Carolina Tallgren

Chasmine Myntti

Emilia Brännback 

Emma Hirvikangas

Fanny Bergman

Fanny Österlund

Frida Högnabba

Heidi Sandell

Ida Qvarnström

Ingrid Karppi

Janina Höglund

Jenna Lundström

Jennie McCrea

Jennifer Lipkin

Jennifer Loo

Jennifer Söderlund

Jenny Törnroos

Jenny Wikström

Jessica Lodenius

Johanna Sand

Kaneli Johansson

Laura Lehtola

Laura Olkkonen

Lilja Öhman

Lina Metsämäki

Linn Sahlgren

Linnéa Ravald

Lovisa Östman

Maria Nylund

Mariette Hägglund

Marika Raevuori

Matilda Rahja

Matilda Wikblom

Mette Tengström

Miranda Höykinpuro

Nina Stenvik

Noora Nouku

Paulina Sundberg

Rebecka Nabb

Rebecka Rönnblad 

Rosita Holtlund

Salla Johansson

Sandra Pihlström

Sara Madsén

Sara Sjöskog

Sini Peltomäki

Sofia Ekstam

Sofia Nyberg

Susanna Siljander

Terese Westerlund

Tinja Räsänen

Ulrika Henriksson 

Veronica Sui

Wictoria Lundén
 

Konkordiaförbundet tackar för goda ansökningar och önskar gratulera stipendiemottagarna. 

 

HUR ANSÖKA

Ansökningstiden är i februari varje år. Följande ansökningstid är i februari 2019.

För att kunna fylla i ansökan krävs följande bilagor: studieutdrag (som visar dina studieprestationer), kopia på pass/ämbetsbetyg samt skatteintyg från två år tillbaka (söker du år 2019 gäller skatteintyget från 2017). Följ instruktionerna på sidan (se 'Ansökan').

 

OM FÖRBUNDET

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Sista ansökningsdagen är sista februari varje år. Ansökan görs elektroniskt via denna webbplats (se "Ansökan"). De obligatoriska bilagorna bör bifogas.

De kriterier som Konkordiaförbundet tar i beaktande då beslut om stipendier fattas hittar du under ”Kriterier”.

Observera att ansökan görs enligt region.

Beslut om vem som beviljas stipendium fattas i maj. Namnen på dem som beviljas stipendium publiceras på denna webbplats under maj månad. De som beviljas ett stipendium får ett beslut om detta per post. Om du inte beviljas stipendium får du inget brev.


Gamla anor

Förbundet grundades redan år 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel (se bild i bannern) och Fanny Palmén. Bakgrunden var de nya möjligheter som öppnades för kvinnor efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och studera och inneha en tjänst. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier och förbundet ville hjälpa dem finansiellt. Förbundet delades 1914 på språklig grund, vilket ledde till att Suomalainen Konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska Konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod.
 

I dag delar Svenska Konkordiaförbundet rf ut ca 45 stipendier per år à 400–800 €.
 

Organisation

Förbundet leds av en centralstyrelse. Ordförande för centralstyrelsen är Lia Markelin. Dessutom har varje region sin egen styrelse som går igenom ansökningar från just den regionen. Regionstyrelsernas förslag sänds till centralstyrelsen, som fattar beslut kring den slutliga fördelningen.