Elektronisk ansökan

 

Elektronisk ansökan kan göras endast under ansökningstid. Ansökningstiden för 2018 har gått ut. Följande ansökningstid är inom februari 2019.  

 

Gör så här:

  • Välj den region där din egen hemort befinner sig uppe till vänster. Hemorten är den kommun där du officiellt är skriven. (Detta kan vara men måste alltså inte vara samma som studieort.)
  • Östra Nyland tillhör i detta fall Nyland
  • Åland tillhör i detta fall Åboland
  • Till gruppen Övriga hör alla orter som inte ingår i de tre nämnda regionerna, inklusive utländska hemkommuner.
  • Under region-länkarna till vänster hittar du ett elektroniskt formulär. Fyll i formuläret och ladda upp nödvändiga bilagor med hjälp av guiden till vänster om formuläret.
  • NOTERA: Alla nögvändiga bilagor måste läggas till den elektroniska ansökan! Konkordia accepterar INTE försenade bilagor per e-post! 
  • De BILAGOR som krävs är studieutdrag, kopia på pass eller ämbetsbetyg, samt skatteintyg (den lilla delen där det står "Skatteintyg") från senaste skatteår - söker du t.ex. år 2019 innebär det skatteintyget från 2017.