Elektronisk ansökan

 

Elektronisk ansökan kan göras mellan 1.2.2018 till och med 28.2.2018 (midnatt). 

 

Gör så här:

  • Välj den region där din egen hemort befinner sig uppe till vänster. Hemorten är den kommun där du officiellt är skriven. (Detta kan vara men måste alltså inte vara samma som studieort.)
  • Östra Nyland tillhör i detta fall Nyland
  • Åland tillhör i detta fall Åboland
  • Till gruppen Övriga hör alla orter som inte ingår i de tre nämnda regionerna, inklusive utländska hemkommuner.
  • Under region-länkarna till vänster hittar du ett elektroniskt formulär. Fyll i formuläret och ladda upp nödvändiga bilagor med hjälp av guiden till vänster om formuläret.
  • NOTERA: Alla nögvändiga bilagor måste läggas till den elektroniska ansökan! Konkordia accepterar INTE försenade bilagor per e-post!